Obecní knihovna Štěpánov nad Svratkou


O knihovně

Půjčovní doba
Pondělí od 15:00 do 17:30 hodin

Služby
Roční registrační poplatek: dospělí 60 Kč, děti a studenti 30 Kč, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P bez poplatku.
Půjčování knih z vlastního knihovního fondu.
Půjčování knih z výměnných souborů žďárské knihovny.
Meziknihovní výpůjční služba.
Přístup na internet zdarma.
Donášková služba pro znevýhodněné.

Kontakt
Knihovnice: Anna Králová
mob.: 603 325 622
Městys Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 23, 592 63 Štěpánov nad Svratkou

Zřizovatel
Obecní knihovna Štěpánov nad Svratkou,
Štěpánov nad Svratkou 243, 592 63 Štěpánov nad Svratkou

Knihovní řád

Půjčování knih má ve Štěpánově nad Svratkou dlouholetou tradici. Dle obecní kroniky byla "Obecní  knihovna založena r. 1854 a obnovená a rozšířená r. 1891. Koncem roku 1925 měla celkem 685 svazků". V roce 1988 byla přestěhovaná z nevyhovujících prostor do zadního traktu KD - přístup směr přísálí. V současné době je knihovna nově vybavená nábytkem.

Statistika pro rok 2022
- 2981 knih ve vlastním fondu
- 18 registrovaných čtenářů (ze 699 obyvatel obce)


 

Kontakt: 566 560 015